Siste frist for fiber - fredag 6. april!

fiber.jpeg

Over 100 hytter og hus har teikna seg, men snart er det for seint å bli med i første runde, og til denne gode prisen. Det kan også bli langt å "grava sjølv" for dei som ikkje vil teikna seg i denne runden, der fristen går ut fredag 6. april.

Dei som vil knytte seg til fiber no, men som ikkje har bestilt enno, må sende ein mail til privatfiber@lyse.no!