Det skjer på Fogn i påska 2018!

IMG_2148.JPG

Påska på Fogn er godt i gong, noko ein kan sjå på biletet over, som er henta frå jentelagsbasaren fredag 23. mars. Her var det veldig mange folk, veldig mange gevinstar og veldig god stemning! Når det i tillegg kom inn veldig mykje pengar, må ein kunne seie at det var ein veldig vellukka basar! Men basaren er berre det første av mykje som skjer på Fogn i påska 2018!

Søndag 25. mars
Etter å ha gått "hardt ut", og sagt at det skjer så mykje på Fogn i påska, er det kanskje litt rart å først nemne ein dag der det skjer særs LITE på Fogn denne påska, nemleg palmesøndag. Grunnen til at det korkje er søndagsskule, møte på bedehuset eller gudsteneste i kyrkja denne dagen, er nemleg at det er den tradisjonsrike påskevandringa på Finnøy (Nordre Vignes, følg skilting frå Ladstein ved behov). Her er det start mellom klokka 12.00 og 13.00, noko som gjer at ferja frå Fogn kl. 11.40 passar ypperleg for dei som vil få med seg ei flott påskevandring!

Onsdag 28. mars frå kl. 18.00
Loddsegjerar kjem på dørene i hytter og hus. Inntektene går til Fogn IL.

Skjærtorsdag kl. 11.00
Nattverdmøte på bedehuset.
Arr: Fogn misjonsforsamling

Skjærtorsdag kl. 14.00
Eggkoking i Domfjelldalen.
Parkering ved Erås museum, eller gå frå der du vil, så møtes vi ved bekken. Ta med eigen mat. Det blir quiz og frukt.
Arr: Fogn Helselag, Speidaren  og Fogn IL

Langfredag kl. 10.30
Pasjonsgudsteneste ved prest Tor Egil Eriksen

Påskeafta
Påskebasar på butikken. Loddsal frå kl. 09.00. Servering av lappar, kake, saft og kaffi. Trekning kl. 14.00.
Arr: Fogn IL

1. Påskedag kl. 11.00
Høgtidsmøte på bedehuset. Keld Hoelgaard talar. Det vert også teke opp kollekt.
Arr: Fogn Misjonsforsamling

1. Påskedag kl. 18.30
Høgtidsgudsteneste ved prest Terje Engstrøm. Song av Fognakoret. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet.