Under ligg ein kalender som syner allmenne og aktuelle aktivitetar på Fogn. Har du noko som bør vere med i denne kalenderen, kan du nytte skjemaet under kalenderen, eller sende den aktuelle informasjonen på mail til hosthus@gmail.com evt. tlf. 93 44 59 13. Hugs å få med dato, tidspunkt og stad for aktiviteten/arrangementet.