7- og 4toppstur til helga!

Sundag 30. september arrangeres årets 7- og 4-toppstur. 7-toppsturen startar på Hovda klokka 12:00, og ein går over følgjande toppar: Eikhaug, Borgaråsen, Himråsen, Peråsen, Domfjellet, Ørnakulå og Varhaug. Dei fire sistnemnde toppane utgjer 4-toppsturen, og har start med skulen kl. 12:30. 

På dei fleste toppane ventar det ein "overaskelse" levert av ulike sponsorar til turen. Det er gratis å delta!

Under kan du sjå deler av fjorårets tur:

Video Kristian Iversen

Flott frukost med Søndagsskulen

Sundag 16. september var det dekka for den årlege søndagsskulefrukosten. I år var frukosten flytta til skulen. Det var godt oppmøte, og nesten heile foajeen vart fyld opp av mange born og vaksne, som ville høyra om Jesus. Magrethe Frafjord hald ein fin andakt om skapinga. Borna var særs engasjerte. Kvar familie fekk også eit blad som dei kunne ta med seg heim. No framover vart det søndagsskule og -ring kvar sundag (med unntak av dei sundagane det er Gudsteneste i kyrkja) klokka 11:00.

Under kan du sjå bilete:

Stemningsrik hausttakkefest

Sundag 9.august var det mykje som skjedde i kyrkja. Jonatan Østhus vart døypt, Frida og Sebastian vart presentert som konfirmantar, og utdeling av bøker og cdar til dei minste. Det var mykje folk i kyrkja. Dåpen, konfirmantpresentasjonen og utdelinga fekk fine rammer med song, tekstlesing, og preike. I tillegg framførte tøfFOGNådig eit par flotte songar.

Under kan du sjå nokre bilete:

Fin kulturbasar med strålande resultat!

Laurdag 1. september gjekk den årlege kulturbasaren på Erås Museum av stabelen. Basaren, som er eit samarbeid mellom Erås Museum og Fogn Grendalag, vart avholdt for 10. gong i år, og rammene var flotte med sol og så godt som skyfri himmel! Opp mot 100 personar møtte opp, slik at det var godt med folk både utanfor, og inne i løa denne ettermiddagen!

På basaren bidrog Mantas Tadaravicius med nydelege tonar på saksofon, i tillegg til at vi fekk informasjon om kva årets pengar gjekk til, nemleg barneheimsprosjektet Masimaze i Sør-Afrika. 

Det var som vanleg sal av kaffi og kaker, i tillegg til dei tradisjonelle årene, klipte ut av skoesker. Det var også eigen trekning på ei strikka kofte, og på ei dokke med diverse utstyr. Mange hadde bidratt med gevinstar, og mange kjøpte lodd, slik at summen som no er oversendt til Masimaze, vart på 15 839 kroner!

Bla i fotogalleriet øverst i saka for å sjå fleire bilete.

Open dag i Fogn kyrkje

Open dag i Fogn kyrkje
Torsdager kl 11 – 14 Kaffi, te og vafler
Møteplass for drøs og samvær i kyrkjekjellaren. Litt som i sjømannskyrkjene at folk kjem innom. Me har aviser og litt aktiviteter liggande.
Heidi har kontordag i kyrkja denne dagen.
Ta lunsjpausen i kyrkjekjellaren og kom innom for å treffe andre.
Ta kontakt på tlf. 47010909 viss du har behov for skyss.
Me prøver også med to torsdager med middagsservering denne hausten og har satt av torsdag 18.okt og 29.nov. Desse dagane blir det middagsservering mellom kl 1530 – 1700 Me må ha påmelding dagen før, følg med for meir informasjon når det nærmer seg.
I kyrkjerommet oppe vil lysgloben vere tent og det ligg ei bønnebok til bruk for
dei som vil.
VELKOMMEN
Arr. Ansvarskomiteen

Vafler.jpg