Engasjerande om vegnamn!

IMG_7320.JPG

Omlag 50 Fognbuar møtte opp på Oppvekstsenteret då Grendalaget kalla inn til folkemøte om nye vegnamn, onsdag 16. januar. Grendalagsleiar Ole Klingsheim leia møtet, der Øystein Sandanger presenterte forslaget frå vegnamnnemnda i Finnøy Kommune, som han sjølv er med i. Sjå forslaget nedst i denne saka. Etter ein kort presentasjon frå Øystein, var det tid for spørsmål og innlegg frå salen, som skulle nyttast som grunnlag for høyringssvaret som Grendalaget skal koma med til Finnøy Kommune.

Eit stort spørsmål var om vegen rundt Fogn skulle delast inn i to vegnamn, eller om den berre skulle ha eit namn. Her var det eit nokså klart fleirtal for at vegen skulle ha eit namn, og at namnet “Fognavegen” då var naturleg. Det kom også inn mange forslag til namn på stikkvegane som ligg langs “Fognavegen”, og desse forslaga kjem med i høyringssvaret frå Fogn Grendalag. Vi vil leggje dette svaret ut her på Fogn.org, når det er klart.

For å sjå heile forslaget frå Finnøy Kommune, og for å få informasjon om korleis ein sender inn eige høyringssvar, klikk HER.

Det opprinnelege forslaget frå vegnamnnemnda såg slik ut:

Fogn vegnamn forslag.JPG

Velkommen til folkemøte om vegnamn!

vegnavn.jpg

Grendalaget inviterer til folkemøte om vegnamn her på Fogn, onsdag 16. januar klokka 19.30 på Fogn oppvekstsenter.

Bakgrunnen er eit høyringsframlegg frå Finnøy Kommune om vegnamn på ikkje-landfaste øyar. Framlegget er utarbeidd av ei vegnamnsnemnd oppnemnd av formannskapet, og der Øystein Sandanger er med frå Fogn.

Sak og høyringsframlegg vert presentert, og det vil vere høve til diskusjon og innspel. Basert på dette vil grendalaget utarbeide sitt høyringssvar. Det er også høve for alle som ønskjer å sende eige høyringssvar på eit eller fleire av dei føreslegne vegnamna.

Vel møtt!

Ole Klingsheim
Leiar i Fogn Grendalag

Mange deltakarar på volleyballcupen

DSC_0455.JPG

Sundag 30.desember var det duka for årets volleyballcup. Det var god stemning blant spelarar og tilskodarar som var møtt opp i gymsalen. Seks påmeldte lag; Magnificent 7, Nederlaget, Vinnerlaget som tapte i fjor, Østhusane, Team Rocket og Randaberg. Før arrangementet vart sett i gang, delte Ottar ut premie til Anders Sandanger og Jakob Bø. Dei hadde gått Fognamarsjen for 30. gong i år. Dei fekk ein ostehøvel frå Sølvsmeden.

Deretter vart laga delte i to puljer, der dei to beste laga i kvar pulje gjekk vidare til semifinale. Kampane i gruppespelet var ett sett til 25.

Semifinalane var tre sett til 25, og finalen lik semifinalane.

Puljene endte slik:

Pulje 1:

 1. Nederlaget

 2. Østhusane

 3. Team Rocket

Pulje 2:

 1. Vinnarlaget som tapte i fjor

 2. Magnificent 5

 3. Randaberg

I pulje ein gjekk Østhusane og Nederlaget vidare, medan det i pulje 2 var Vinnarlaget og Magnificent 7 som gjekk til seminale.

I semifinalen vann Magnificent over Nederlaget etter siger i begge sett.

I den andre semifinalen vann Vinnarlaget over Østhusane.

I finalen stod kampen mellom Magnificent og Vinnarlaget. Desse laga hadde møtt kvarandre i gruppespelet. Då stakk Vinnarlaget av med sigeren. I finalen såg det lenge ut til at utfallet skulle gjentas.

Men etter halvspelt fyrste sett, snudde Magnificent kampen og vann to strake sett. Vandrepokalen gjekk difor til laget som bestod av følgjande spelarar:

 • Lene Flesjå

 • Ingvild Midtbø

 • Simon Idsøe

 • Berner Meling

 • Kristian Sandanger Iversen

Bronsefinalen vart vunnen av Østhusane.

Det var eit flott arrangement med mykje folk! Ein fin avslutning på eit flott sportsleg år for Fogn Idrettslag.

Under kan du sjå bilete:

Romjulsmarsj og Romjulscup i Volleyball

Tradisjonen tro blir det arrangert Romjulsmarsj og Romjulscup i Volleyball på Fogn søndag 30-desember.

Romjulsmarsj starter klokken 1700 fra skolen, og løypa er Bø-Høgaste-Erås før retur til skolen. 50 NOK per deltaker, max 150 NOK per familie. Gløgg og pepperkaker serveres etterpå.

Volleyballcupen i gymsalen starter kl.1800. Blanda lag med minimum 2 menn/damer per lag. Påmelding av lag fra 8.klasse og oppover på Facebook eller til Pål Rune Grønås på 970 40 089. Dersom du ikke har lag er det mulig å melde seg på likevel, så ordner idrettslaget resten.

Fogn Idrettslag

Flott julefest på Oppvekstsenteret!

Tysdag 18.desember var det juletrefest i gymsalen. Barnehageborna kom i Lucia-tog opp på scenen og sang ein song. Isadora, Viktoria, Aleks og Simon skreiv seg inn i skulen og fekk kvar si skrivebok, visk og blyant. Alle klassane på skulen framførte sine julespel; Josef og Maria, Snikkar Andersen, Fognanissen og Så går vi rundt….

Gang rundt juletreet og ei matøkt stod og på programmet. Kvelden vart avslutta med Deilig er jorden.

Fin julekonsert

Sundag 16.desember var det “Syng jula inn” i Fogn kyrkje. Både Messing, TøfFOGNådig, Fognakoret, samt fleire lokale musikarar bidro i den vel time lange konserten. Det var mange som hadde møtt opp for å høyra på. Nærare heile fyrste salen var full. Det var ein innhaldsrik konsert med mykje variert. Dag Olav hadde ein andakt.Det var ein flott konsert med fellessong, solosong, og kor. Under kan du sjå bilete: