Bokbad med jubileumsskrift for Fogn kyrkje 25 år

Jubileumsskriftet er nå hos grafikeren, og vi håper at trykkingen ikke lar vante på seg!
Fredag 8. Februar blir det presentasjon av publikasjonen som er jobbet fram gjennom de to siste årene.
Talgje sokneråd står bak redaksjonskomiteen som har gjort arbeidet.

De som har sittet i redaksjonen er:
Ottar Sandanger, Berner Meling fra Talgje, Eilef Gard fra Talgje og Else Jorunn Løland Vold.

Vi inviterer fognabuen til å finne fram bilder fra bygginga av Fogn kyrkje, og historiske begivenheter i kyrkja vår.
Vi er behjelpelige med å skanne, dersom de er på papir.
Fredagskvelden inviterer vi til å få fram i lyset flere historier og bilder som til nå har ligget godt gjemt i skuffer, på loft og innerste skap!

Vi ønsker å få inn både bilder og historier og tar imot ideer på følgjande mailadresse: elsejorunn.loland.vold@gmail.com


Vi kommer med mer informasjon på nyåret.
Hold av tiden denne fredagskvelden!

Vennlig hilsen redaksjonen Fogn kyrkje 25 år