NB! Hugs folkemøtet torsdag 1. juni!

Finnøy kommune har no lagd planprogrammet for arbeidet med den nye og siste kommuneplanen ut på høyring med frist 14. juni 2017.

Planprogrammet er å sjå på som rammen og mandatet for det arbeidet me skal halde på med dei neste to åra fram mot ferdig kommuneplan.

Me ønskjer at flest mogleg blir med på arbeidet som no startar opp, og vil difor ha folkemøter saman med grendalaga på øyane.

Møtet på Fogn vert i foajeen på oppvekstsenteret, torsdag 1. juni klokka 19.00-20.30.

Møtet vil starta med informasjon og presentasjon av planprogrammet, før det vert opna for spørsmål frå salen. Det vert servert kaffi og noko å bita i.

Alle er velkomne!

Med beste helsing
Finnøy kommune

Plakat for alle møtene i kommunen finn de ved å klikka her.