Veg stengt grunna asfaltering

Mange har nok høyrt nyhenda om at det skal koma ny asfalt rundt Fogn i løpet av våren/sommaren. No står prosjektet for tur, noko som gjer at det vil verta litt vanskelegare å køyra rundt Fogn framover, men så vil det altså bli mykje betre etterkvart.

I første omgang informerer Risa om at dei skal mala opp den gamle asfalten på strekningen Runestad - Sæbø. Arbeidet startar tysdag 6. juni, og vil ta ca. 2 veker. Veien blir stengt på forskjellige plassar mellom Runestad og Sæbø i perioden fram til St.Hans. For meir info om stenging av veg, ny asfalt osv, kan ein ta kontakt med Reidar Roda (404 04 169).