Det skjer i påska!

Fredag 7. april klokka 18.30 - Jentelagsbasar på bedehuset
Norene Frafjord fortel frå Bibelen. Det blir boller, saft og kaffi, i tillegg til mange flotte gevinstar!
Arr: Jentelaget Vårvon, NLM

Søndag 9. april klokka 12.00-13.00 - Påskevandring på Finnøy
Søndagsskulen på Fogn anbefaler store og små å reise på påskevandring til Nordre Vignes på Finnøy. Start mellom klokka 12.00 og 13.00. Ferje frå Fogn går klokka 11.40. 
Arr: Søndagsskulen på Finnøy

Onsdag 12. april frå klokka 18.00 - Loddsal på dørene
Representantar frå Fogn idrettslag kjem på dørene i både hus og hytter for å driva loddsal til basaren som dei skal ha på laurdag.

Torsdag 13. april klokka 11.00 - Nattverdmøte på bedehuset
Nattverdmøte med innleiing, song, vitnesbyrd og nattverd.

Torsdag 13. april klokka 14.00 - Eggkoking i Domfjelldalen
Fogn Helselag, Speidaren og Fogn IL arrangerer eggkoking i domfjelldalen. Parkering ved Erås museum, eller gå frå der du vil, så møtest vi ved bekken. Ta med eigen mat. Det blir quiz og frukt.

Fredag 14. april klokka 10.30 - Gudsteneste i kyrkja
Terje Engstrøm er prest under pasjonsgudstenesten i kyrkja på Langfredag.

Laurdag 15. april klokka 09.00-15.00 - Påskebasar ved butikken
Loddsalet startar alt klokka 09.00, og det er i tillegg servering av lappar, kake, saft og kaffi fram mot trekninga, som er klokka 14.00. 
Arr: Fogn IL

Søndag 16. april klokka 11.00 - Høgtidsmøte på bedehuset
Stein Sandvik kjem og talar på møtet. Kollekt til NLM.

Søndag 16. april klokka 18.30 - Høgtidsgudsteneste i kyrkja
Anders Kvalevåg er prest på høgtidsgudstenesten. Song av TøfF OG Nådig. Nattverd. Takkoffer til misjonsprosjektet.