13 635 kroner til borna i India!

Laurdag 17. september var det igjen klart for kulturbasar i Erås museum. Som vanleg møtte mange opp, og fekk informasjon om kva pengane skulle gå til (prosjekt blant born i India), før sjølve basardelen tok til. I og med at det var flott sommarvèr denne haustlaurdagen, sat folk både inne og ute, og høyrde kulturgeneral Malvin Sandanger kunngjere kva for nummer som var trekte ut som vinnarar. Så godt som alle årene vart selt ut i dei tre ulike trekningsrundane, og når det i tillegg kom inn godt med pengar på ei eiga basarbok og i sal av overraskingspakkar, kunne økonomiansvarleg Merete Meling Kindingstad til slutt telje opp 13 635 kroner som skal få vere med og gjere ein forskjell for born i India!