Nytt båtførarkurs på Fogn, laurdag 18. juni!

Tidlegare i vår var det eit båtførarkurs på Fogn, i regi av Jarleiv Bjørklund. Kurset vart fullteikna, og alle som deltok besto eksamen, slik at vi no har ein heil del fleire "sertifiserte" båtførarar på Fogn! Fleire har kome med ynskje om eit nytt kurs, og no har Jarleiv datoen klar: Laurdag 18. juni!

Vil du vere med på kurset, melder du deg på til Jarleiv via sms på 480 06 479. Under er meir informasjon om kurset:

------------------------------------------

I og med at vi bur på ei øy med vatn på alle kantar, er det kjekt å kunne ferdast i båt på sjøen. Utan båtførarbevis kan ein i dag berre føre ein mindre båt med liten motor. Er båten over 8 meter, eller motoren over 25 hk, må ein ha båtførarbevis , så lenge ein er født etter 1. januar 1980. Difor er det blitt meir og meir vanleg med båtførarkurs, der ein får intensiv opplæring, med påfylgjande eksamen. 

Jarleiv Bjørklund er overstyrmann, og sertifisert til å ha slike kurs. Han kjem til Fogn ein laurdag 18. juni for å gjennomføra 6 timars intensiv opplæring, der den siste timen går med til eksamen. Kurset kostar 1500,- og i tillegg kjem det ei eksamensavgift på 685,- 

På kurset får du mellom anna læra om:

 • Navigering
 • Godt sjømannskap
 • Signaler for sikker navigering
 • Ord og uttrykk brukt på sjøen
 • Sjøens lovar og regler
 • Grunnleggande navigasjon
 • Sjøkart
 • Kompass
 • Sjømerker
 • Fyr og lykter
 • Bruk av instrumenter og seilas i kartet

Kurset vert gjennomført i eit klasserom på oppvekstsenteret, og ein tek altså eksamen direkte etter kurset. Jarleiv melder også om at kurset har ein "bestått garanti".