Ein fantastisk møteplass!

I ei bygd og på ei øy som denne er det viktig med gode sosiale møteplasser. Ved å lage dette nærmiljøanlegget får vi styrka den møteplassen som bingen og skuleområdet har blitt! 

Slik ordla leiar i Fogn IL, Jakob Bø, seg under opningsfesten for det nye nærmiljøanlegget ved Fogn oppvekstsenter. Og det var nettopp ein god møteplass nærmiljøanlegget var denne søndags ettermiddagen, då omlag 100 personar hadde møtt opp for å vera med når anlegget skulle takast i bruk for første gong. I tillegg til apell frå Jakob Bø, holdt Pål Rune Grønås, på veigne av ansvarsgruppa som har jobba med nærmiljøanlegget, ein takketale der han også fortalte eindel om prosessen som har leia fram til det flotte resultatet ein kunne sjå og prøve i dag. Det er Fogn IL som har vore "primus motor" bak det nye anlegget, og dei har fått støtte frå både Sparebankstiftelsen SR-bank, Gjensidigestiftelsen, forhåndsgodkjenning av tippemidler, fleire lokale bedrifter og enkeltpersonar, i tillegg til villige dugnadshender! Pål avslutta med å slå fast at: "Når vi løftar saman, så får vi til akkurat det vi vil", og nettopp denne haldninga trakk Ordførar Henrik Halleland fram då han fekk ordet like etterpå. Halleland var imponert over det Fognbuen hadde fått til, og han var glad for å kunna erklæra det nye nærmiljøanlegget for opna, og klippa snora, slik at borna kunne sleppe til! På det omlag 160 kvadratmeter store området kan dei boltra seg i eit klatrenett, ein "Supernova" (roterande hjul dei kan sittje, stå, gå og springe på), ei svingstang, to ballanseliner og seks ballar som kan både rotera og svinga frå side til side!

Dei første 10 minutta var det berre borna frå 0 år og opp til og med 3. klasse som fekk bruke leikeplassen, saman med Vidar Skavland frå Talgjefirmaet Rampline, som har levert mykje utstyr, og designa heile leikeplassen. Skavland presenterte og demonstrerte dei ulike apparata, og etter kun kort tid var også eldre born, vaksne og ordførarar med i leiken!

I tillegg til dei ulike programpostane var det servering av marsipankake, frukt, kaffi og brus. Og når vèret etterkvart letta, og sola stakk fram, førte det til at festen varte og rakk i fleire timar!

No står anlegget der, klart til å takast i bruk av både fastbuande og ferierande på Fogn! Under kan de sjå bilete frå anlegget og opningsfesten!