Høyring om ny elbilfordel

(For dei som evt. ikkje har skjønt det; dette var årets aprilsnarr på Fogn.org)

I Finnøy kommune er det tett mellom elbilane, og mange hevder at dette skuldast dei mange elbilfordelene som blant anna billig årsavgift og gratis bom-passeringar. Særleg dette siste er særs aktuelt i vår kommune grunna dyr Finnfastbom, men no kan det koma ein ny fordel, som også vil gjera seg gjeldande her på Fogn. Det har seg nemleg slik at elbilane ligg langt framme på teknologi, og seinast i dag såg vi dette på lanseringa av Tesla Model 3, som kjem med såkalla "autopilot". Denne funksjonen gjer at bilen i praksis køyrer seg sjølv, gjennom kamerateknologi som gir computeren det den treng for å svinga, gassa og bremsa betre enn kva som er tilfelle for dei fleste menneske. 

Nettopp funksjonen "autopilot" står sentralt i høyringa, som no er sendt ut frå Samferdselsdepartementet. I høyringa kan vi lese at:

"Elbilene har lenge hatt fri ferje og fri bom, men nå kan de også få fri fart. Gjennom datastyrt teknologi vil bilene kunne kjøre langt over dagens fartsgrenser, og samtidig være mindre trafikkfarlige enn vanlige biler som holder de gjeldende fartsgrensene."

I og med at vi nettopp har fått ei ny, og nokså omdiskutert 30-sone på Fogn, vil nok denne elbilfordelen for somme Fognbuar vere det som gjer at dei kvittar seg med den gamle bilen, og går over til å køyre på strøm. Men sidan dette berre er ei høyring, så er det ikkje sikkert at denne siste elbilfordelen vil verta ein realitet. Høyringsfristen er sett til 15. mai, og grendalaget vil senda inn ei oppsummering av dei svara som har kome inn her på Fogn.org innan denne datoen.

Sei di meining om elbilfordelen "fri fart" under:

Ditt namn *
Ditt namn