Nytt tilbod om formiddagstreff for damer!

Wenche Runestad vil starta opp eit nytt tilbod om formiddagstreff for damer, og ynskjer å få videreformidla dette på Fogn.org:

Hallo damer! 

Jeg har lyst til å starte opp med formiddagstreff på eldresenteret onsdager i oddetalsuker fra kl. 11.00-13.30. Dersom dette høres interessant ut, møt opp onsdag 2. november, med eller uten strikketøy! Det blir servert kaffi og noe å bite i.

Vi betaler kr 25,- hver per gang, som skal dekke kaffi og leie. 

Gleder meg til å komme sammen til god drøs!

Wenche Runestad