Veldig fortent medalje!

Tysdag 18. oktober skjedde det noko som i fylgje "lokalhistorikarane" Reidunn Østhus og Ottar Sandanger ikkje har skjedd før, nemleg at ein Fognbu fekk kongens fortenestemedalje! Anne Marie Bøe mottok medaljen av ordførar Henrik Halleland under ein seremoni i foajeen på Fogn oppvekstsenter. Anne Marie fekk medaljen for hennar store engasjement og innsats i lokalmiljøet på Fogn! Ho har i mange år vore aktiv og primus motor i helselaget og ikkje minst på eldresenteret, i tillegg til at ho stiller opp når det er noko ho kan bidra med! 

Ordførar Halleland, som aldri hadde delt ut ein slik medalje før, tok seg tid til å skryta over Anne Marie sitt engasjement, og festa til slutt medaljen på henne, slik at alle kan sjå at ho har gjort seg fortent til den. Vi vil stilla oss i køen av gratulantar, og gratulera Anne Marie med ein særs fortent fortenestemedalje!

Under er nokre fleire bilete frå samlinga: