Klart for jubileumshelg i kyrkja!

Fogn kyrkje er 25 år (vigsling 17. november 1991)

Velkommen til jubileumshelg på Fogn!

Laurdag 22. oktober kl. 18.30 - Konsert med Rune Larsen
"Frå rockens konge til kongenes konge"
Inngongsbillett kr 200,-

Born under 16 år: kr 100,-


Etter konserten blir det drøs og mat i kyrkjekjellaren.


Jubileumsgudsteneste 23. oktober kl. 12.00
V/prestane Terje Engstrøm, Gunnar Frøyland, Anders Kvalevåg og Eirik Rørtveit.
Song ved Fognakoret og TøfFOGNådig
Nattverd
Takkoffer: Fogn kyrkje
Lapskaus, kaffi og kaker i kyrkjekjellaren etter gudstenesten.