No er det litt tryggare på Fogn!

Helselaget og idrettslaget på Fogn hadde laurdag 16.januar invitert til kurs i HLR og bruk av hjartestartar. Me haddebesøk av Ronny Fjelde som leia oss gjennom kurset. Det var 14 deltakerar og me hadde praktiske øvelsar kombinert med erfaring og teori frå Ronny som er ein erfaren ambulansesjåfør. Me øvde først på hjarte, lungeredning som no er 30 kompresjonar og 2 innblåsingar.

Deretter viste han oss i bruk av hjartestartar og me øvde med dokker og treningshjartestarterar. Det var godt å kunne trykke litt på maskinen og bli kjent med den. Dette gjere ein tryggare i ein situasjon kor ein verkeleg treng å bruke den.

På Fogn har me hjartestartar ved Fogn oppvekstsenter og på Joker Fogn. Den på skulen er tilgjengeleg alltid og du finn den på toalettet  ved sida av garderobeinngangensom vender mot fotballbingen. Alle som treng den kan hente den og ved å trykke inn påknappen  til maskinen vil den instruere deg i kva du skal gjere. Ein treng ikkje å ha gått på kurs for å bruke maskinen.

Den ved butikken er tilgjengeleg i butikkens åpningstid og ligg på kontoret.

Den neste månaden har me fått låne to dokker og to hjartestarterar til trening. Desse ligg på skulen og ved å ta kontakt med Reidunn i helselaget eller Heidi i idrettslaget kan enkeltpersonar, bedrifter eller lag låne dette utstyret for trening.

Det viktige å gjere om du finn ein livlaus person er å varsle det vil seie ringe 113, starte HLR (30x2) og evt få nokon til å hente hjartestartaren. Når du ringer 113 har dei der ei liste over namn på Fogn som dei ringer til.

 Tekst: Heidi Bø Sangedal                               Foto: Øyvind Sandanger