Oppstart etter nyttår!

Dei neste vekene er det mange av tilboda for barn og unge på Fogn som startar opp att etter nyttår. Alt søndag 10. januar er søndagsskulen og søndagsringen i gong med sine samlingar, samtidig med søndagsmøte på bedehuset klokka 11.00.

På måndag er det felles oppstart for jente- og guttelaget på bedehuset klokka 17.30-18.45. Her vert det andakt, pølser og leiker. Deretter er det jente- og guttelag annakvar veke utover vinteren og våren. 

På tysdagar, onsdagar og torsdagar er det fotballtrening for aldersbestemte lag. Jentene frå 3.-5. klasse trener på tysdagar frå klokka 17.00-18.00. Gutane i den same aldersgruppa trener like etter, altså frå klokka 18.00-19.00. På onsdagen trener både gutar og jenter i alderen 5 år til og med 2. klasse frå klokka 17.30-18.30, medan gutar og jenter i 5.-7. klasse trener klokka 18.30-19.30 same dag. Annakvar torsdag trener gutar i 3.-5. klasse frå klokka 18.00-19.00.

Også barnekor, speidar og "Hobby og tru" er i ferd med å koma i gong etter nyttår. Følg med i kalenderen her på Fogn.org! Og dersom det er noko som manglar, eller som står feil i kalenderen, berre ta kontakt så vert dette retta opp!