Korleis verkar ein hjertestartar?

Det er fleire hjartestartarar på Fogn, mellom anna ein som alltid er tilgjengeleg på oppvekstsenteret. Ein veit aldri kven som kjem først opp i ein situasjon der det vert behov for ein hjartestartar, og difor har helselaget og idrettslaget på Fogn gått saman om å arrangere kurs i bruken av dette hjelpemiddelet.

Kurset, som har plass til 15 deltakarar, vert gjennomført på oppvekstsenteret laurdag 23. januar, klokka 12.00-15.00. Ronny Fjelde er kurshaldar. Det kostar 100 kr per deltakar, og ein melder seg på gjennom telefon/SMS til Heidi på 47 01 09 09.

Arrangørane håper på eit fullteikna kurs, vel møtt!