Politisk debatt på torsdag!

Torsdag 10. september klokka 18.30 inviterer Fogn Grendalag til politisk debatt på Fogn Oppvekstsenter. Hovedfokuset denne kvelden er "Korleis kan Fogn nå visjonen 400+?" og det kjem ordførarkandidatar/listetoppar/profilerte politikarar frå alle seks partia som har lister i Finnøy.

Sjølv om hovedfokuset ligg på Grendalaget sin visjon om 400+, så er det sjølvsagt lov å ta opp tema som ikkje handlar om denne visjonen også!

Velkommen til politisk debatt!