Støtt flyktningane gjennom idrett!

Mange born på friidrettstrening, fredag 4. september 2015!

Mange born på friidrettstrening, fredag 4. september 2015!

Søndag 13.sept. kl 13 er det igjen tid for Fognaløpet  5 og 10 km. Det er høve til å melde på stafettlag til 5 km elles er det start i dame og herreklasse begge distansane. Barn som vil springe kan  det. Dei over 16 år betaler startavgift på kr 100,- Start og mål ved skulen.

Fognameisterskapet i friidrett for alle, startar kl 1430 me 60 m, lengde og kasting av liten ball. Dei over 14 år kan kaste kule. Alle får medaljar.Her er det gratis å delta.

Sal av kake og kaffi. Bama sponsar frukt og grønnt.

Hjelp flyktningane!

«En hel generasjon syriske barn er i ferd med å miste framtiden sin. De har mistet fotfeste i alt som er normalt; hjem, familie, venner og skole. De har sett og opplevd ting som ingen barn skal oppleve. Verdenssamfunnet har en stor utfordring i sine hender. Den utfordringen gjelder en fotballklubb (Viking) i Stavanger og Rogaland. Og den gjelder hver enkelt av oss.»          

 Henta frå Viking fotballklubb si heimeside.

DERFOR har me i Fognidrettslagvalgt å gje inntekter frå sal og deltakeravgiftdenne søndagen til Unicef sitt arbeid for flyktningeborn frå Syria. Idrettslaget sponsar i tillegg med kr 100,- for kvar deltakar.  

Du kan også støtte med SMS ved å sende SYRIA til 2040 (kr 250,-) eller ringe 820 44719 (200,-)

Kontonr: 8200.02.55587

Vår oppfordringer å stille til start og springe for ein god sakpå søndag :)

Arr og tekst: Fogn IL