Tid for 4- og 7-toppstur

Foto frå toppturane i 2014, knipsa av Kristian Sandanger Iversen.

Foto frå toppturane i 2014, knipsa av Kristian Sandanger Iversen.

Sundag 27.september er det klart for turdag på Fogn. For tredje året på rad arrangerer idrettslaget tur til sju utsiktspunkt på øya. 

Turen går over dei same toppane som tidlegare år, men rekkefølgjen av toppane er noko endra. Start på 7-toppsturen skjer på Hovda (Auglendsdalen) og ein går så til Eikhaugen, Borgaråsen og Himråsen. Vidare går turen til skulen og her er det óg start for dei som vel den kortare varianten med fire toppar. Frå butikken går ein så over Peråsen, Domfjellet, Ørnakulå og Varhaug.

Start 7-toppstur: kl.12.00-12.15 –  i Auglendsdalen

Start 4-toppstur: kl.13.00-13.15 – på skulen

I løpet av turen får du oppleve mykje flott natur og praktfull utsikt over heile Ryfylke, i alle himmelretningar. Den lengste turen er ca 10 km lang og går i flott kulturlandskap, gjennom skog, over beitemark og gjennom noe myrlendt terreng. 

Også i år har vi fått gåver, som vert utdelt i løpet av turen. I år er det Joker Fogn, Kiwi Finnøy, Coop Extra Finnøy, Stavanger Installasjon, Nor Engros, Felleskjøpet, Opsalnyhende og Ståle Runestad Tomatgartneri som gir ei lita overrasking til dei som deltek.

Tekst: Helge Magnar Iversen. Foto: Kristian Sandanger Iversen.