Positiv debatt - på alle vis!

Torsdag 10. september inviterte Fogn Grendalag til politisk debatt på Fogn oppvekstsenter. Partitoppane frå alle dei seks partia i kommunen stilte opp, og det gjorde også over 50 ivrige Fognbuar som både ville høyre kva politikarane hadde å seie, og spørje om det dei lura på. Debatten vart leia på ein kyndig og god måte av Harald Bø og Joar Sandanger, og desse måtte begge vere strenge med klokka slik at alle skulle få seie det dei hadde på hjartet denne kvelden! Likevel var ikkje debatten, som starta klokka 18.30, ferdig då hurtigbåten gjekk klokka 20.40. Her måtte ein ha nokre minutter til, men då er det godt at det finnest privatbåtar nok her på øya!

I løpet av dei nærmare to og ein halv timane debatten foregjekk, var ein innom fleire sentrale tema. Det som gjerne gjekk mest igjen var samferdsel med båtruter og Øyfast i spissen, framtida til oppvekstsenteret, og dette med kommunen sin tomtepolitikk. Her var mange spørsmål frå salen, og politikarane svara så godt dei kunne. Tonen var gjennomgåande god, og lovnadar om både stabilitet rundt skulesituasjonen, "full gass" på Øyfast og enklare veg til byggjeklare tomter kom mellom anna fram i debatten.

Avslutningsvis fekk kvar politikar eit minutt kvar til å forklare kvifor folk skulle stemme på nettopp deira parti. Korleis det endelege resultatet vert veit vi ikkje før på måndag, men at dette var ein positiv debatt med godt og engasjert oppmøte, det er det ingen tvil om!

Sjå fleire bilete frå debatten under.