Kulturbasar, med trykk på l-en!

"Kan du informera litt om kulturbasaren på Fogn.org", spør Malvin Sandanger, og legg tydeleg trykk på l-en i "kultur". Og det er slik dei fleste høyrer for seg ordet "kulturbasar" på Fogn, for dei er så vane med å høyre primus motor Sandanger omtale både basaren og kulturgruppa i Fogn grendalag på denne måten. På laurdag (29. august) er det altså kulturbasar igjen!

Også i år vert det basar til inntekt for nokon som treng pengane meir enn oss på Fogn. Denne gongen får vi besøk av Johnny Mydland og Olle Hemdorf, som kjem for å synge, spele, fortelje historier, og ikkje minst informere om prosjektet "Masiha Mema", eit hjelpearbeid blant barna i slummen i Nairobi, Kenya. Johnny og Olle har vore på Fogn før, så vi har tru på at dette vert eit hyggeleg gjensyn og spanande oppdatering på situasjonen i "Maisha Mema"!

Programmet for laurdagen er i grove trekk dette:

Kl. 12.00: Museet opnar dørene, folk kan altså byrja å koma sigande.

Kl. 13.00: Minikonsert med Johnny og Olle. Johnny vil også fortelja om barndomsminner frå Fogn undervegs i konserten.

Kl. 13.45: Johnny informerer om prosjektet "Maisha Mema"

Kl. 14.00: Åresalet tek til. Det er tre trekningar.

Malvin understreker, på vegne av kulturgruppa i Grendalaget, at alle er hjarteleg velkomne til kulturbasar! Det er også kjekt om nokon tek med seg ein gevinst eller to, så kjem det kanskje inn enno meir pengar til det viktige prosjektet!