Snart tid for årsmøte i grendalaget

Grendalaget sitt årsmøte for 2014 vert halde på Oppvekstsenteret  torsdag 16. april kl. 19.00.

Karl Stefan Afradi kjem og snakkar om bacheloroppgåva skriven i 2014 om: ”Fastlandsforbindelse Fogn i Finnøy Kommune”. Afradi er fylkesleiar for Rogaland Unge Høyre, og jobbar som ingeniør. Han er 24 år.

Elles vert det vanlege årsmøtesaker som:

-      Val av møteleiar, referent og representant(ar) til å godkjenne og underteikne referatet
-      Godkjenning av styre si årsmelding og rekneskap for føregåande år
-      Forslag til vedtektsendring. Oppretting av valnemd?
-      Andre innkomne forslag (må meldas formann kristoffer@osthus.as innan 02. april -15).
-      Val av styremedlemmar, og styret sin leiar
-      Val av revisor

Det vert servering av kaffi, kaker og frukt.
Til slutt utloddning, der inntektene går til Grendalaget.                               

Gevinstar mottas med takk!                                                              

Arr. Fogn Grendalag