"Egglixia" er offisielt opna!

Laurdag 28. mars klokka 14.00, var det offisiell opning av det nye styrkerommet i det gamle hønsehuset til Oddny og Terje Kjølvik. Omlag 25 personar møtte opp, og fekk sjå treningsguru og primus motor Lasse Hovda demonstrere korleis ein kan nytta dei ulike apparata. Det vart også kjent kva for eit namn som hadde vunne fram som namnet på det nye styrkerommet. Avstemminga gav denne prosentvise fordelinga av stemmene:

Namnet "Egglixia" gjekk altså av med sigeren, med 50% av stemmene. Så no kan vi berre seie "Egglixia" der vi til no har sagt "Det nye styrkerommet i det gamle hønsehuset til Oddny og Terje"...

Kristian S Iversen var fotograf under opninga, og har sendt oss alle bileta i denne saka. Tusen takk Kristian!