Kva skal rommet heite?

Det nye styrkerommet i det gamle hønsehuset hjå Oddny og Terje Kjølvik vil verta offisielt opna laurdag 28. mars klokka 14.00. Då vil det også bli kjent kva for eit namn rommet har fått. Leiar i Fogn IL, Heidi Sangedal, har fått inn mange gode tips, og har saman med ein komitè kome fram til tre forslag som det skal røystast over. Forslaga er:

  • "Fogn fjosstyrke"
  • "Hunshuset styrk og strekk"
  • "Egglixia"

Det er mogleg å røyste ein gong per datamaskin/telefon/nettbrett, men det må røystast før laurdag klokka 14.00.

Sei di meining ved å klikke HER.