Innhaldsrik og folksom årsfest i Fogn IL!

Over 80 personar fann vegen til oppvekstsenteret, då Fogn IL kalla inn til årsfest/årsmøte fredag 13. mars 2015. Dei mange frammøtte fekk høyre Jon Asgaut Flesjå sitt foredrag om "Eit skråblikk på Finnøy-idretten gjennom 40 år", der Øypostenredaktøren fortalte om eiga erfaring, og tankar om vegen vidare for idrettslivet i kommunen vår.

Eit anna høgdepunkt på årsfesten, var den imponerande biletserien/filmen som 6. klassingen Kristian Sandanger Iversen hadde laga. Her fekk vi verkeleg sjå kor mykje forskjellig Fogn IL arrangerer, pakka inn i ein flott kombinasjon av musikk, effekter og overgongar! Vi skal prøve å få lagt denne serien ut på Fogn.org så snart som råd er!

Elles var det mykje som sto på programmet:

  • Zumbainnslag ved borna
  • Utdeling av vandrepokalar (Årets vinnarar var andreklassingane Sarah Sandanger og Henrik Bøe Sevheim for flotte prestasjonar i lengde)
  • Pizza, is og brus
  • Rapportar frå dei ulike aktivitetane
  • Informasjon om arbeid med nærmiljøanlegg/leikeplass
  • Vanlege årsmøtesaker som årsmelding, rekneskap og val
  • Utlodning

Festen varte frå 18.30 til nærare 21.30, noko som gjorde at enkelte born vart heller søvnige etterkvart... Dette, og meir kan du sjå i serien med bilete under.