God stemning og ny rekord!

På onsdag 4. november var det igjen tid for oppvekstsenteret sin årlege solidaritetsaksjon. I år skulle pengane som kom inn gå til eit prosjekt i Bangladesh, som handla om at også borna der skal få nødvendig skulegong. Og om det var dette nye prosjektet, eller om det var det faktum at solidaritetsaksjonen i år var lagt til ettermiddagstid som gjorde det, er uvisst, men det kom i alle fall inn så mykje pengar at det vart ny innsamlingsrekord! Heile 19 251 kroner vart sendt avgarde til Bangladesh. 

Pengane vart samla inn på ulikt vis. Barnehagen "tjuvstarta" aksjonen med å selje lappar på butikken tidleg på dagen, medan ein kunne kjøpe middag, kake, kaffi og popcorn under aksjonen, som starta klokka 17.00. I tillegg var det ulike aktivitetar på "torget" i gymsalen, det var brukthandel og det var sal av lodd med trekning mot slutten av aksjontida, altså like før klokka 19.00. 

Stemningen var god heile dagen, og oppryddinga gjekk i ein fei, så ein må kunne seie at det virka vellukka å ha aksjonen på ettermiddagstid, og ikkje på dagtid slik det har vore før. Under ser de nokre bilete, både frå førebuingar og sjølve gjennomføringa av solidaritetsaksjonen 2015!