Guttelagsbasar og reflekstur til helga!

Helga 27.-29. november skjer det fleire ting "litt utanom det vanlege" på Fogn. Når sant skal seiast er det eigentleg veldig vanleg at guttelaget arrangerer sin basar fredag før første søndag i advent, og refleksturen same helga byrjar også å verte ein tradisjon. Men begge desse arrangementa skjer altså no til helga, og dei er opne for alle som vil koma.

Guttelagsbasar - Fredag 27. november klokka 18.00
Basaren er som vanleg på bedehuset, og det er Lars Skjæveland som skal ha andakt (også det er nokså vanleg). Barnekoret TøfFOGNådig bidreg med song, og det vert gratis boller, saft og kaffi i kjellaren etterpå. Det vert loddsal til inntekt for Norsk Luthersk Misjonssamband sitt misjons- og bistandsarbeid.

Reflekstur - Laurdag 28. november klokka 17.30
Møt opp på skulen og gå løypa via Peråsen, Høgaste, Varhaug og kyrkja. Det er lurt å ha med lommelykt, for merkinga består i refleksar som er hengt opp i førevegen. 
Arr: Fogn IL

I tillegg er det gudsteneste i kyrkja på søndag klokka 10.30. Dette er den såkalla "lys-vaken-gudstenesten", der 6. klassingar frå heile kommunen overnattar i kyrkja frå laurdag til søndag, og er med og arrangerer gudsteneste søndag morgon.