Tid for felles søndagstur!

Siste søndag i månaden står for døra, og idrettslaget vil starta opp med å arrangera felles søndagstur att! Leiar i Fogn IL, Heidi Bø Sangedal, fortel til Fogn.org at ein gjerne ville lagt opp til ski- eller skøytetur, men det ser ikkje ut til at forholda ligg til rette for dette... Difor vert det ein heilt vanleg søndagstur til Ørnakulå for dei som ynskjer det. Oppmøte vert ved kyrkja klokka 14.00.
Heidi avsluttar med å seie at denne turen kan vere ei påminning om at 2015 er friluftslivets år, så her bør ein ha gode grunnar for å halde seg heime...

Alle er hjarteleg velkomne til å bli med!