Kom, bli med og syng!

18. mars skal Fognakoret synge sammen med Angela Primm (og Elsa Harris, pianist).
Dette er en stor begivenhet for koret, og forhåpentligvis for alle som kommer på konserten,
som skal være i Fogn Kyrkje kl. 18.30.
Nå vil Fognakoret invitere og oppmuntre flere til å bli med på korøvelsene fremover, og bli med å synge på konserten.
Dette kan kanskje være et to måneders "korprosjekt", med konserten som en fin avsluttning, 
eller selvsagt med en enda finere avslutning - forlengelse av kormedlemskapet... :-)  
Øvelsene starter kl 19.00 og varer til 20.30. Her er datoer frem mot konserten:

14. januar
28. januar
11. februar
 4. mars
 17. mars

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE TIL Å VÆRE MED!
- Fognakoret -

Tekst og foto: Janne Aano Bø