Film og bilete frå "Nina"

Etter at stormen Nina besøkte Fogn i helga, har vi fått tilsendt både film og bilete frå lesarar av Fogn.org. Det takkar vi for ved å leggje det ut på nettsida vår! Under er ein film frå Arnt Olav Dahl, og i botnen av denne saka er eit bildegalleri der mange har bidrege med blinkskot!