God stemning og flott oppmøte!

Omlag 40 born frå 2.-8. klasse møtte opp då jente- og guttelaget hadde felles oppstartsamling for vårsemesteret på måndag. Den store gjengen fekk med seg andakt, song, pølser, sjokoladekake, brus og leiker. Stemninga var god heile kvelden, og dei 10 leiarane frå dei to laga var særs godt nøgde med både oppmøte og samlinga elles, då dei sendte borna heim i sjutida!

I tillegg til jente- og guttelaget, som er frå born frå 2. klasse og oppover, starta også "Hobby og tru" opp i kyrkja i dag. Dette er eit tilbod for born opp til og med 1. klasse. Desse laga vil ha samlingar annankvar måndag framover. Måndagane "imellom" er det øving for barnekoret "TøfFOGNådig" i kyrkja, eit tilbod for born frå og med 1. klasse.

Under er nokre fleire bilete frå jente- og guttelaget på måndag: