Innhaldsrik hausttakkefest!

Fogn.org sin utsendte medarbeidar tok med seg kameraet til kyrkja for å sikre seg eit bilete av årets konfirmantar som skulle presenterast, men endte opp med så mange bilete at det måtte bli ei litt anna vinkling på saka. For konfirmantane Silje, Julie, McKenzie, Kaja og Karl Fredrik vart rett nok presenterte, men dette var berre eit av veldig mange innslag denne søndagen! 

For her kom born berande på korger fylt med markens grøde, barnekoret TøfFOGNådig song, prest Terje Engstrøm hadde einmannsskodespel, borna i 1.-4. klasse deltok som forsongarar, og fekk kvar sin cd og konfirmantar las lesetekstar. At alt saman var over på nokså nøyaktig ein time, må nesten seiast å vera eit lite under...

Sjå nokre glimt i serien med bilete under: