Gratis bøker!

Fogn.org fekk i dag ein telefon frå Kristoffer og Anne Marie Bøe, som fortalte at dei var i ferd med å flytta frå hus til leiligheit på Fogn. I dette høvet hadde dei ein skikkeleg gjennomgang av boksamlinga si, og har kome fram til at denne nok må verta eindel mindre. Dei bøkene dei ynskjer å kvitta seg med, vil bli plassert i ei eske utanfor Jokerbutikken på Fogn, frå og med torsdag 18. september. Kristoffer fortel at det er snakk om skikkeleg gode bøker, mellom anna fleire biografiar. 

Så her seier vi altså ikkje "løp og kjøp", men "gå og få"!