Sild og anna kultur på Erås denne veka!

Denne veka er det ikkje mindre enn to kulturdagar på Erås Museum! 

Onsdag 27.08 kl. 19.30 - "Sildefiske før og no"
Lysbilete frå den siste turen på silda med "Hovdarane" der Tor Egil Espeland var med. I tillegg til dette blir det lysbilete frå sildefisket i gamle dagar. 

Arr: Finnøy historielag

 

Laurdag 30.08 kl. 12.00 - Kulturbasar
Inntekta i år går til drift av ein barneheim i Sør-Afrika, "Masizame" v/Vibekke Røre.
Orientering om arbeidet før utlodninga, som startar ca. kl. 14.00.

Me får besøk av ein ung mann frå Sjernarøy som har latt seg inspirera av Fogn sin natur og folk og laga Fognasang som han vil framføra denne dagen.

Det vert selt kaffi og diverse å bita i. 

Me er takksame for gevinstar til utlodninga!

Arr: Kulturgruppa i Fogn grendalag.

Hjarteleg velkomne til kulturdagar!