Første skuledag med nye førsteklassingar!

1. klasse 2014.jpg

Skulestart kom sjeldan tidleg i år, då 14. august var datoen for oppstart i år. På Fogn oppvekstsenter går det no 43 elevar og fire av desse høyrer til i første klasse og fekk difor sin første skuledag i dag! 

Første skuledag gjekk med til å fortelja frå sommarferien, teikna, få nokre bøker, leika, læra og sjølvsagt ein obligatorisk liten "fotosession"...

Årets førsteklassingar ser de på biletet til venstre, og dei er (f.v): Mantas, Johannes, Martha Elen og Birk.