Ein nokså fuktig fredag...

Ein ny bekk pressa seg fram på ferjekaien.

Ein ny bekk pressa seg fram på ferjekaien.

Fredag 7. mars 2014 går inn i historiebøkene som ein av dei fuktigare dagane på Fogn. Det var meldt mykje regn, og dette slo så absolutt til. Gjennom heile natta regna det så mykje, at pendlarane som skulle reise med hurtigbåten klokka 06.20 måtte vassa i omlag 15 cm djupt vatn over heile kaien. Og regnet gav seg ikkje. Her vart mange midlertidige dammar og bekkar, som etterkvart minna meir om innsjøar og elver. I tillegg til å ha knipsa nokre bilete sjølv, har vi fått tilsendt ein video frå Øyvind Sandanger og eindel bilete frå Jørgen Bø jr. På denne måten kan vi dele nokre bevis på at det faktisk var så gale som folk kjem til å snakka om i tida framover... Sjå både bilete og video under!