NO kan du fylla drivstoff på Fogn!

Som vi skreiv om tidlegare i haust, har Kristoffer Østhus, Ivar Opsal, Øyvind Sandanger og Pål Rune Grønås gått saman og laga aksjeselskapet Fogn handel AS. Dei ville starte opp med sal av drivstoff på Fogn, og no er alt oppe og går! Ny pumpe med kortautomat har stått klar på butikken i lengre tid, men det har vore ei utfordring knytta til VISA-kort på automaten. Kristoffer Østhus melder i dag om at dette no er ordna, så no kan alle med VISA-kort koma og fylla drivstoff frå Fogn handel si pumpe ved butikken. Østhus melder om at det nok framleis går eit par dagar før kortautomaten fungerer for dei som nyttar MasterCard.

Ståle Runestad fekk fyllt bensin på kanna alt i helga, men då var det berre dei med firmakort som kunne få kjøpt drivstoff. No fungerer det for alle med VISA-kort.

Ståle Runestad fekk fyllt bensin på kanna alt i helga, men då var det berre dei med firmakort som kunne få kjøpt drivstoff. No fungerer det for alle med VISA-kort.