Er du klar over denne?

Styret i grendalaget har fått spørsmål om det finnest ein stad der dei som bur på Fogn kan kasta papp og papir til gjenvinning. Styremedlem Arnstein Bøe har kontakta driftssjef i RYMI, Tormod Rugland, som kan fortelja at det står ein grøn kontainer ved lagerbygget til Fogn Landhandel, og denne er berekna på papp og papir frå innbyggjarane. 

Det kan virka som om mange har trudd at denne kontaineren har tilhørt butikken, eller at det er dei som er på hytter som kan nytta den. Det er altså slik at denne kan nyttast av alle oss som bur på Fogn, så no veit du kvar du kan gjere av papp og papir i framtida!