Er det mogleg med tunnel mellom Fogn og Finnøy?

Morten Urhaug signaliserer at det ser lovande ut, til Hilde Gunn Bjelde og Jon Olav Runestad. Foto: Tor Inge Jøssang

Morten Urhaug signaliserer at det ser lovande ut, til Hilde Gunn Bjelde og Jon Olav Runestad. Foto: Tor Inge Jøssang

Politikarane i Finnøy ynskjer å finne ut om det i det heile teke er mogleg å byggja tunnel mellom Fogn og Finnøy, mellom Finnøy og Sjernarøy og mellom Sjernarøy og Ombo. Difor vert det i desse dagar utført grunnundersøkingar i fjorden mellom dei nemnde øyene. Målet er å finne ut kor mykje lausmasse det er, då slike undersjøiske tunnelar krev eit visst overheng av solid fjell. Er det mykje lausmasse, må difor tunnelen verta lagt mykje djupare enn kva havbotnen indikerer, noko som fører til at tunnelen vert svært bratt.

Stavanger Aftenblad la i dag ut ei sak om dette på sine nettsider. Her kan vi lese om at varaordførar Jon Olav Runestad tok med seg kommunalsjef for plan og forvaltning i Finnøy, Hilde Gunn Bjelde ut for å sjå på arbeidet som firmaet Geomap utfører. 

Saka er ei såkalla "pluss-sak" som gjer at det berre er registrerte brukarar som kan lese saka. Er du ein slik registrert brukar, kan du klikke HER for å lese.