Bilete frå ein nokså vanleg laurdag på Fogn...

Laurdag 15. november var ein nokså vanleg laurdag på Fogn. Det var eit par dugnadar, og elles litt meir liv på butikken enn kva det er på kvardagane. Fogn.org tok seg ein tur og knipsa nokre bilete frå det som skjedde.

Photo 15.11.14, 13.21.28.jpg

På butikken var det ein gjeng som delte ut vafler til dei handlande, noko mange såg ut til å sette pris på!

Oppe ved uteplassen til speidarane var både vaksne og born aktivt med i arbeidet med å fullføre bålhuset, i tillegg til at dei sjølvsagt tok seg tid til ein matbit rundt bålet også.

I det gamle hønsehuset til Oddny og Terje Kjølvik var det også dugnad. Der skal nemleg Fogn IL lage base for styrketreningstilbodet sitt, og då må det pussast opp og lagas i stand! Då Fogn.org kom hit, sleit gutane litt med strømmen, så det var nokså mørkt, men det vart ei løysing på dette etterkvart! Så er vi spente på å sjå korleis treningsrommet vert sjåande ut når det står klart etter nokre dugnadsøkter til!