Hugs julemessa på laurdag!

Laurdag 22. november går den 10. julemessa på Erås av stabelen! Dørane er opne frå klokka 11.00-15.00, og det vert sal av lapskaus, kaker og kaffi. I tillegg er det sjølvsagt sal av diverse frå ulike utstillarar, og primus motor Anders Sandanger fortel at det i år kjem to nye utstillarar. I tillegg kjem dei til å starte opp motoren i den gamle skuleskyssbåten, som ligg i det nyoppsette naustet vegg i vegg med løa på Erås. Dette passar godt med utstillinga som skulen og kulturgruppa i grendalaget har gått saman om, med temaet båt.

Velkommen til julemesse!