Folk nyttar seg av tilbodet om juleverkstad!

Som Fogn.org tidlegare har skrive om, så har Thor Jansen open juleverkstad i heile november og halve desember. Der kan dei som ynskjer det koma og laga tauprodukter, og dei treng kun å betala for tauet dei bruker. 

Thor har sendt over nokre bilete til Fogn.org, som syner at folk nyttar seg av tilbodet om taubinding. Gjengen som har vore på besøk ser også ut til å ha fått servert god mat på juleverkstaden! Sjå bileta under.