Reklame på Fogn.org

Transient

På årsmøtet i Fogn grendalag, vart det fremja ynskje om at bedrifter og næringslivet kunne få profilera seg på Fogn.org. Dette har styret i grendalaget teke tak i, og sender ut "pressemeldinga" under:

 

 ---------------------------------------------------------

Grendalaget har no opna for at det er mogleg for at bedrifter og næringslivet kan få profilera seg på Fogn.org. 

Dette er ei todelt sak. Næringslivet kan få presentera seg for lokalbefolkningen, samstundes som at grendalaget kan tena nokre kroner og fortsatt oppretthalda nettsida Fogn.org. 

Dei som ynskjer å vere med på dette, har fylgjande to alternativ:1. Firmanamn på liste 
Bedrifta kan få firmanamn på ei liste i undermenyen "våre støttespelarar". Firmanamnet kan fungere som ein link, dersom firma har eiga nettside eller vil ha meir utfyllande info på ei underside på Fogn.org.

Dette kostar 1500 kr per år. 2. Annonse på framsida + Firmanamn på liste
Bedrifta kan få eiga annonse (kan fungere som lenke) på framsida på Fogn.org. I tillegg vert bedriftene som går inn på denne avtalen nemnd først i lista over "våre støttespelarar". Annonse vil bli plassert i venstre sidestolpe på sida, i den rekkefølga bedrifter melder si interesse. Dersom det ikkje vert plass til fleire annonsar der, vert resten plassert i botnen. Storleiken på annonse er maks 180px x 180px. 

Dette kostar 4000 kr per år. Inkludert i prisen er produksjon av annonse, om dette er ynskjeleg.Spørsmål og bestilling knytta til dette går til redaktør på Fogn.org, Håvard Østhus. Han kan nås på mail hosthus@gmail.com og telefon 93 44 59 13. ---------------------------------------------------------