Unik video frå uvèret

Stillbilde frå videoen du kan sjå under.

Som vi skreiv om før helga, var det store naturkrefter i sving på torsdag og fredag. Vi la ut nokre bilete, og oppfordra folk til å bidra med sine blinkskudd, og serien har blitt oppdatert med fleire nye foto. I tillegg var det eit par karar som sendte inn video som er teken opp i Sæbøvåg då stormen sto på som verst. Desse videoane syner godt kva dimensjon uvèret hadde, og vil kunne vere gode å vise til i framtida, når folk ikkje trur på historiene om monsterbølgjer som slo over kai og molo i Sæbøvåg. Det må og nemnast både kai og molo i Sæbøvåg fekk store skader under påkjenninga. Alt av treverk på kaien rauk med, og den ytterste betongdelen av moloen har sige ned etter at store massar er skylt vekk frå fundamentet. Vi veit ikkje vegen vidare med desse skadene, men har fått opplyst at Båtforeningen undersøkjer moglegheita for å få delar av skadane dekka gjennom naturskadefondet.
Vi har, for ordens skuld, klippa videobidraga saman til ein film. I tillegg er lyden skrudd ned frå originalopptaka, då den intense og høge lyden av vind fort kunne kome til å øydeleggja eindel datahøgtalarar...
Tusen takk til Joar Sandanger og Gisle Torgersen, som både fekk dette på film, og delte filmane med alle som klikkar seg innom Fogn.org!