Redaktøren takkar av

Kristian.jpg

Kristian Sandanger Iversen, som har vore redaktør for Fogn.org dei to siste åra, har no takka for seg, grunna at han har byrja som elev på skuleskipet Gann. Då vert det, naturleg nok, vanskeleg å fylgja opp den lokale nettsida vår.

Vi vil takka Kristian for den flotte jobben han har gjort dei siste åra, og ynskjer han lukke til på vidaregåande skule! Så skal vi ikkje sjå vekk frå at vi ser meir til Kristian i Fogn.org-samanheng i framtida!

Gamleredaktøren Håvard Østhus tek over ansvaret for Fogn.org i ein overgangsperiode, fram til ei meir permanent løysing er på plass. Dersom nokon har tips til kven som kan overta ansvaret, er det berre å tipse oss om dette!