Dugnadar framover!

dugnas1.jpg

Grendalaget arrangerer fleire dugnadar framover, knytta til turstiar og rydding av kulturlandskap. Det er meldt bra vèr, og vi trur på både godt arbeid og god stemning!

Laurdag 11. mai kl. 14.00 - Turstiar
Oppmøte på butikken. Det skal gjerast diverse arbeid på turstiane frå butikken til Erås og frå Erås til Domfjellet. Ta gjerne med hammar (pålar skal bankast ned), hanskar og hagesaks. Heidi har regien, og har saman med Øyvind ordna med naudsynt utstyr elles.

Måndag 13. mai og tysdag 14. mai kl. 17.00 - Rydding av kulturlandskap
Grendalaget har søkt om, og fått positivt svar frå Finnøy kommune, knytta til rydding av kulturlandskapet på kommunal tomt langs vegen ner mot ferjekaien. På denne måten kan vi få sjå meir av den flotte utsikta som eigentleg er langs vegen her. Vi har avtalt at folk kjem med både motorsager og flisekuttar, men vi treng hjelp frå så mange som mogleg til rydding av greiner og diverse! Ta med hanskar og gjerne ei hagesaks.

Velkommen til å vere med på dugnad!

Hilsen Fogn Grendalag