Du er invitert til Fogn kyrkje fredag 8/2 kl. 18.30

Soknerådet i Talgje sokn godkjente hausten 2016 ein redaksjon til å laga jubileumsskrift: 

Fogn kyrkje 25 år. Sidan då har redaksjonen arbeidd jevnt og trutt. Jubileumsskriftet er ferdig og blir lansert i Fogn kyrkje 8. Februar!

Det blir ein forteljarkveld, med nokre av dei som har skrive artiklar i Jubileumsskriftet. Frå prestane deltek Tor Egil Eriksen.


Ansvarskomiteen i Fogn kyrkje sørger for varm suppe, kaffi, te og kaker.

Ein kan kjøpa jubileumsskriftet til kr. 150,- i løpet av kvelden.

Ottar Sandanger tek imot betaling med kontantar og vipps.


Programmet varer til omlag 21:30.

Vi inviterar til å bli med etter kl. 21:30 for å høra, fortelja, spørja og dela minne.


Hurtigbåt frå Fogn til Stavanger kl. 21:45

Ferja frå Fogn til Judaberg kl. 22:45 og 23:15


Alle som er eller har vore tilsett i Fogn kyrkje får eigen invitasjon og det same får Talgje sokneråd sine medlemmar. På Fogn er det mange menneske som på ulike vis har vore med å bidratt til at kyrkja blei bygd og mange som setter pris på kyrkja. Denne kvelden er for alle.

Velkomen!

Reisa TIL Fogn:

Ferja går 18.00 frå Judaberg og er på Fogn 18:15

Hurtigbåt frå Stavanger 17:45 og er på Fogn 18:15

Treng du skyss frå kaia på Fogn til kyrkja, gi beskjed til:

Dag Olav Sæbøvåg tlf. 90 73 70 71 

Venleg helsing redaksjonen, Ottar Sandanger, Eilef Gard, Berner Meling og Else Jorunn Løland Vold i samarbeid med Ansvarskomiteen i Fogn kyrkje

Omslagsbilete framside siste.jpeg