Viktig å teikne seg for fiber no!

Altibox.png

Som vi har skrive eindel om den siste tida, så er Lyse i gong med arbeidet knytta til å tilby fiber til hus og hytter på Fogn. Grendalaget har i den anledning fått ein mail frå planingeniør Richard Bjerga, som er ansvarleg for utbygginga på Fogn. Mailen, som handlar om at det er viktig at flest mogleg teiknar seg for fiber no, kan de lese under:

Hei,

Da har vi omsider fått registrert alle salgene etter salgsmøtet vi hadde på Fogn. Foreløpig har vi 45 avtaler. Det er litt mindre enn forventet. Da vi fikk interesseliste fra dere var det nesten 140 interesserte. Håper dere kan hjelpe oss med å få fram budskapet med at de som ønsker fiber bør signere nå, og ikke komme i etterkant av utbyggingen. Det kan bli vesentlig mer kostbart i form av tilkoblingspris og gravelengde for de som ikke hiver seg på nå.

Bare for å gi et eksempel:

Dersom vi må opp med et skap for å koble opp en eller to kunder, så koster det Lyse ca 10.000 kroner i form av graving, fiberblåsing, installasjon. Denne kostnaden dekkes av Lyse for de kundene som signerer nå. Dersom de kommer i august og vil ha fiber, så må de dekke deler av kosten selv. Da kan det fort bli en ekstrakost på 5-10.000 kroner for kunden å bli koblet opp. Dersom dere kan hjelpe oss med å få de som sitter på gjerdet til å signere nå, så får vi dette til mye rimeligere i form av sponset utbygging. Det vil også bli mer penger i utbyggingspotten hvis vi får inn mange avtaler, og vi kan grave lengre til de kundene som bor lengst vekke fra traseen.

Vi ser imidlertid at vi i enkelte tilfeller mer med på å gjøre det vanskelig for kundene å inngå avtale. Dessverre er det vanskelig å detaljprosjektere inn til boligen for mange. Vi må hele tiden gjøre endringer på hovedtraseen og grøftene vi har planlagt. Dette gjør jo at det er vanskelig å gi kundene et tydelig svar på hvor de må grave – spesielt for de som bor et stykke fra hovedtraseen.

Nå er vi i gang med gravingen, og etter hvert som vi får jobbet oss utover så vil det bli enklere å se hvordan vi skal løse dette. Men vi vil jo også konsentrerer oss om inngraving til de som har signert avtale. De som ikke signerer vil vi ikke grave noe ekstra for.

Dersom dere snakker med kunder som ønsker eller vurderer fiber, så be dem sende en epost til privatfiber@lyse.no og be om avtale slik at vi får planlagt levering til dem. De må ha med gårds- og bruksnummer så vi finner boligene.

Minner også på at det vil avholdes allmøte på Mariero for hytteeiere, eller de som ikke fikk være med på sist møte.

Allmøtet holdes hos Lyse på Mariero (Breiflåtveien 18), den 28.02.2018 kl 18.00.

Ta kontakt hvis dere lurer på noe, eller har noe på hjertet.

Med vennlig hilsen
Richard Bjerga
Planingeniør